نشستی با حضور اعضای شورای کانون بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه در محل دفتر مدیرکل ورزش و جوانان به منظور انعقاد تفاهم نامه‌ای در خصوص نهادینه نمودن فرهنگ ورزش در بین بازنشستگان برگزار و بر همکاری و تعامل دوسویه تاکید شد.