میرلوحی گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد تصفیه خانه ششم تهران هزینه شده که تنها به خاطر ۱۵۰ میلیارد تومان کسری بودجه، افتتاح آن به تأخیر افتاده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تصفیه‌خانه فیروزبهرام، پاسخگوی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان تهران است که قرار بود سال ۱۴۰۱ شمسی وارد مدار شود، اما تا پایان سال ۹۹ به مدار می‌رسد.